Välkommen till
Uppsala Sjösportföreningars Samarbetskommitté

 
 

Uppsala SjösportFöreningars Samarbetskommitté (USFS) grundad 1965, arbetar för båtklubbarnas gemensamma och övergripande sjösport-/sjöfartsfrågor.

I USFS ingår följande båtklubbar/föreningar:

 
  Föreningens namn   Grundad
år
Antal medlemmar Antal
båtar/fartyg
Länk till
hemsida
 
  Ekolns Segelklubb ESK 1913 1411 300 Hemsida  
  Uppsala Segel Sällskap USS 1907 1383 574 Hemsida  
  Upsala Motorbåtsällskap UMS 1916 975 700 Hemsida  
  Uppsala Kanotförening UKF 1916 253 100 Hemsida  
  Kanotsällskapet Ägir KSÄ 1929 255 131 Hemsida  
  Örsundsbro Båtklubb ÖBK 1978 141 114 Hemsida  
  Fyris Segelsällskap FSS 1983 65 50    
  Skarholmens Båtklubb SBK   60 60 Hemsida  
  Båtföreningen GÖSEN BF Gösen 1989 38 38    
  Uppsala Racerbåtklubb URK   34 6    
  SXK Uppsalakretsen SXK-U 1938 613 318 Hemsida