Information om
Uppsala Sjösportföreningars Samarbetskommitté

 
 

Uppsala SjösportFöreningars Samarbetskommitté (USFS) grundad 1965, arbetar för båtklubbarnas gemensamma och övergripande sjösport-/sjöfartsfrågor.

Presentation av USFS


(PDF-dokument - klicka på bilden)