USFS - Stadseskader - 2 juni 2012

 

Foto från Stadseskader 2010

 

Stadseskader
För att synliggöra båtsporten och båtsportens villkor i Uppsala kommer en båteskader med deltagare från båtklubbarna att ta sig längs Fyrisån till gästhamnen och kajen i Uppsala.

Alla båttyper
Alla båttyper kommer att representeras, t ex:
• Kanoter och roddare
• Jollar och segelkanoter
• Småseglare
• Segelbåtar
• Motorbåtar
• Veteranbåtar
• Ev SSRS nya båt som stationeras här i Uppsala

Eskaderprogram
Här kan du ladda ner detaljerat program

Inställd stadseskader
På grund av dåligt väder blev stadseskadern inställd.
Alla deltagare samlades i stället i USS:s klubbhus för gemensam spisning och samtal/diskusion med politiker/tjänstemän om båtsporten och båtsportens villkor.

 

Fyrisån