Välkommen till
Uppsala Sjösportföreningars Samarbetskommitté

Uppsala SjösportFöreningars Samarbetskommitté (USFS) grundad 1965, arbetar för båtklubbarnas gemensamma och övergripande sjösport-/sjöfartsfrågor.

Årsmöte:

 

Kallelse for USFS presidium och deltagare enligt sändlista!


Klicka på bilden för att ladda ner PDF-dokumentet

Verksamhetsberättelse


Klicka på bilden för att ladda ner PDF-dokumentet